Αρχική

Στοιχεία Εργαζομένου

ΑΦΜ
123456789
Ονοματεπώνυμο
Παπαδόπουλος Ν.
Όνομα Πατέρα
Πέτρος
Πρόσληψη από
01/01/2020
Σημερινό Πρόγραμμα
ΕΡΓ 09:00 - 17:00

Αφίξεις - Αποχωρήσεις

Δεν έχει γίνει ακόμα άφιξη ή αποχώρηση
Σε αναμονή
Άφιξη
-
Αποχώρηση
-
Αποστολή τώρα